Terug naar overzicht

Twee geschakelde grondposities in Rijsenhout

08 augustus 2022

Het team van reBirth heeft begin augustus 2022 koopovereenkomsten met twee verschillende particuliere eigenaren ondertekend om aaneengeschakelde percelen met een oppervlakte van 4.600 m2 te verwerven.

Op de percelen, gelegen in de dorpskern van Rijsenhout onder de rook van Schiphol, staan een verouderde bedrijfsloods en enkele schuren die niet meer passen in de bestaande bebouwde omgeving. Hierdoor ontbreekt aansluiting met de omliggende woningen.

De centrale ligging in het dorp middenin een woongebied maakt dat we planvorming voorbereiden ten behoeve van herontwikkeling naar ca. 25 grondgebonden woningen met veel ruimte en groen.

Neem contact opRoute hiernaar toe

Alle rechten voorbehouden – Rebirth Development 2022