Terug naar het overzicht

Grondposities in Rijsenhout

In augustus 2022 heeft reBirth overeenkomsten gesloten met twee verschillende particuliere eigenaren, wiens percelen in Rijsenhout aan elkaar grenzen en een totale oppervlakte van 4.600 m2 behelsen.

Op de percelen, gelegen in de dorpskern van Rijsenhout onder de rook van Schiphol, staan een verouderde bedrijfsloods en enkele schuren die niet meer passen in de bestaande bebouwde omgeving. Hierdoor ontbreekt aansluiting met de omliggende woningen.

De centrale ligging in het dorp middenin een woongebied maakt dat we planvorming voorbereiden ten behoeve van herontwikkeling naar ca. 25 woningen met veel ruimte en groen.

Locatie

Twee percelen tussen Rijshornstraat 73 en Aalsmeerderweg 804, Rijsenhout

Volume

3.000 m2

Status

Planvorming

Bestemming

Wonen

Programma

Wonen

Oplevering

Nog niet bekend

Neem contact op met reBirth

Bedankt voor uw interesse! Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Neem contact opRoute hiernaar toe

Alle rechten voorbehouden – Rebirth Development 2022